Kulturhuset Gamlebanken er ikkje berre eit kunstgalleri, men eit fleirbrukshus for alle, som kan nyttast til mykje.   Tenk deg ei 40 eller 50 årsfeiring, navnedag, konfirmasjon eller bryllaup. Med mykje fin kunst på alle veggar, høgt under taket og fin akustikk er dette med og gje ei fin ramme for selskapet.
Dessverre er det ikkje noko god løysing på kjøkken.  Her anbefalar vi catering frå  Nordfjord hotell, Bryggen Hotel eller frå kafear og matvarebutikkar i sentrum, eller De har med mat sjølve.

selskap1selskap5selskap2

Selskapslokale og møterom i hovedetasje og kjellar med plass til maks 45 personar. Dekketøy og bestikk  til maks 50 personar.

Er du interessert ta kontakt med Arve, så er han behjelpeleg og finn ei løysing som du er tent med.