Utleige  av Musikkrommet til selskap er mogeleg, må avtalast med Bankkjellaren Bar og
Gjestestove .
Utleige av lokaler til dagsmøter: Kontakt Arve 95265842

selskap1selskap5selskap2