Nordfjord Sparebank bygde huset i 1882 og dreiv bank her fram til 1961, så var det Bibliotek til ut på 1980 tallet, så var det snakk om riving,for å byggje eit nytt forretningsbygg, men  det særmerkte huset i gata ville Eid Kommune ha, så Sparebanken Vest renoverte bygningen og tilbakeførte bygningen i den stil den hadde opprinneleg. Slik vart det bank igjen på 1990 talet. Dei store endringane i bankverda starta på 1990 talet og i 1997 flytta Sparebanken ut av huset. Kulturhuset Gamlebanken vart ein realitet på slutten av året 1998. Stiftinga overtok eigedomen fra Sparebanken Vest i 2006.
Gamlebanken har blitt eit begrep i Eidsgata innan kunst og kultur.
Hovudetasjen rommar utstillingar innan biletkunst, keramikk,glas, foto, trearbeid o.l. Alt er for salg.

bankjenKunstutstillingKunstutstilling

I hovudetasjen finn de Turistinformasjon for Stad Kommune fra medio juni til medio august kvart år.

Delar av loftetasjen er utleigd til Opera Nordfjord sin administrasjon.

Kunstnaren Roy Andreas Dahl fra Langevåg har fast utstilling her med til ei kvar tid nye bilder.

Eidakunstnaren Ien Klaver har sitt Lille Atelier på eit kvistrom på loftet.
Kjellar er utleigd til Øyvind Bjørlo som driv
Bankkjellaren Bar og Gjestestove.