Kulturhuset Gamlebanken ønskjer og vere eit utstillingsvindu for alle Nordfjordkunstnarar, samt å presentere dei gjennom med separarutstillingar.  Vi ønskjer også  å  presentere kunstnarar frå andre delar av landet.  Dette gjer vi gjennom ei kollektiv sommar og juleutstilling, der fleire utstillarar deltek. I samband med operaen på hausten har vi òg ei operautstilling, i tillegg ei eller to separatutstillingar. 

Faste kunstnarar som har bilder for salg  i Gamlebanken er Finn Egil Eide, Tommy Bredesen, Ien Klaver, Åge Steinseth, Kjeld Stub, Alexander Stub, Ørnulf Opdahl,Olav Storø, Roy Dahl, m.fl.