Kulturhuset Gamlebanken ønskjer og vere eit utstillingsvindu for kunstnarar fra regionen og landet elles. Dette vert gjort gjennom kunstverk for salg i kommisjon og separatutstillinger. Vi har fleire separatutstillingar gjennom året.